budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Do tohoto odvětví patří výroba různých kovových výrobků, kromě strojů a zařízení, a práce spojené s jejich montáží, instalací a opravami. Jde o kovové konstukce, např. pro vysoké pece, zvedací zařízení, elektrická vedení, regály, zábradlí, kovové prefabrikáty jako rámy na dveře a okna, kovové nádrže, zásobníky, topná tělesa, kotle, parní generátory. Patří sem tváření, povrchová úprava a zušlechťování kovů, všeobecné strojírenské činnosti jako vrtání, soustružení, frézování, výroba nástrojů a nářadí, zámků, kování, obalů, drátěných výrobků ap. (OKEČ 28). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Růst poptávky po pracovnících v kovoprůmyslu (výroba kovových konstrukcí, parních kotlů, nástrojů a nářadí a povrchové úpravy kovů) byl do nedávné doby velmi výrazný, avšak hospodářská krize přinesla korekci tohoto trendu. ...více...

Minulý vývoj odvětví

Výroba kovových konstrukcí je odvětví, které v rámci průmyslu zaznamenalo v uplynulých letech jeden z nejvýraznějších nárůstů zaměstnanosti a profese typu svářeč patřily ještě v roce 2008 jedny z nejvíce nedostatkových na trhu práce. Velké množství profesí s obdobnými požadavky na kvalifikace navíc ve stejném období poptávali subdodavatelé v automobilovém průmyslu. Během let 2001-2007 vzrostla zaměstnanost v odvětví o téměř 49 tisíc osob, což představovalo jednu třetinu zaměstnanosti.

Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti měl proto výrazně pozitivní vývoj, v letech 2001-2007 zaznamenal růst z 3,2 % na 4 %. Z hlediska výše i vývoje má v ČR podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti opačnou tendenci než v EU-15 i EU-27, kde poklesla z 2,2 % na 2 %. Hlavním důvodem opačného trendu je samozřejmě posilování průmyslové výroby v ČR a rozmach stavebnictví. Oba trendy vyvrcholily v první polovině roku 2008 a význam kovoprůmyslu pro trh práce tím zřejmě dosáhl svého vrcholu. Vzhledem k charakteru poptávky v automobilového průmyslu, strojírenství a stavebnictví byl největší nárůst zaměstnanosti způsoben v oboru povrchových úprav kovů, výrazně se zvýšil počet pracovníků ve výrobě železářských výrobků (zejména ve výrobě nástrojů na obrábění kovů a kování pro stavební účely).

V letech 2001-2007 došlo z hlediska vzdělanostní struktury k proporčnímu růstu podílu pracovníků se středoškolským i vysokoškolským vzděláním vzhledem k poklesu podílu pracovníků se základním vzděláním z 9% na 6 %.

Produktivita práce v tomto odvětví se u nás v roce 2006 nacházela na téměř třetinové úrovni oproti EU-27. V období let 2004-2006 ovšem u nás zaznamenala téměř 35% růst, zatímco v EU-27 vzrostla v tomto období o 10 %.

V letech 2001-2007 nedošlo v tomto odvětví k významným změnám v profesní struktuře. Téměř poloviční podíl na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví tvořili v letech 2001-2007 kvalifikovaní řemeslníci. Více než 20 % pracovníků v tomto odvětví jsou pracovníci obsluhy strojů a zařízení. O několik procentních bodů je v ČR oproti EU- 15 a EU-27 vyšší podíl pracovníků obsluhy strojů a zařízení a podíl technických pracovníků. Celkově je však profesní struktura v ČR velmi podobná průměru za EU-15 i EU-27.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek
 
Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 4,2 4,8 6,3 6,8 6,1 6,6
Vědci a odborníci 3,5 3,0 3,1 3,7 3,2 4,0
Techničtí pracovníci 12,6 16,8 8,6 10,2 8,7 10,0
Administrativní pracovníci 5,2 4,3 9,4 8,4 8,8 7,6
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,5 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5
Kvalifikovaní řemeslníci 45,6 45,6 45,4 45,1 46,2 46,1
Obsluha strojů a zařízení 25,7 22,8 21,4 19,6 21,1 19,6
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2,9 2,3 5,3 5,6 5,3 5,4
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN