budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba pryžových a plastových výrobků

Výroba pryžových a plastových výrobků

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Průmyslová výroba pryže a plastů je charakterizována použitými surovinami. Spektrum vyráběných produktů je široké, patří sem např. výroba pryžových plášťů a duší, protektorování pneumatik, výroba hadic, rour a trubic, desek, dopravníkových pásů, hygienických výrobků, ošacení, obalů, výrobků pro stavebnictví jako jsou dveře, okna, okapy, podlahové krytiny, sanitární výrobky, dále kuchyňské potřeby, kancelářské a školní potřeby, záchranné vesty ap. (OKEČ 25). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Výroba pryžových a plastových výrobků bude i přes důsledky hospodářské krize odvětví poměrně perspektivní. Je ze značné části dodavatelské neboť jeho výstupy slouží jako komponent v dalších odvětvích ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Výroba plastů a gumárenských výrobků patřila k uplynulých letech k nejrychleji rostoucím odvětvím průmyslu, což mělo na zaměstnanost výrazně pozitivní vliv. V odvětví vzniklo na dvacet tisíc nových pracovních míst, což celkový počet zvýšilo o téměř jednu třetinu. Podíl odvětví výroby pryží a plastů na celkové zaměstnanosti se v letech 2001-2007 zvýšil z 1,4 % na 1,7 %. V zemích EU-15 došlo naopak v průměru k mírnému poklesu z 0,9 % na 0,8 %.

Za výrazným růstem plastikářství a gumárenství v ČR stála zejména vysoká poptávka odběratelských odvětví – automobilového průmyslu (interiéry vozů, pneumatiky), elektrotechnického průmyslu (kabeláž, spotřební elektronika) a stavebnictví (okna, inženýrské sítě).

Produktivita práce v tomto odvětví dosahuje hodnoty 21,3 tis. EUR na zaměstnanou osobu, ve srovnání s EU-27 se jedná o téměř poloviční produktivitu práce. Oproti jiným odvětvím zde porovnání ČR a EU vychází lépe – zejména proto, že velké množství podniků zde vzniklo až díky programu investičních pobídek v uplynulých letech a jsou proto vybaveny velmi moderní technologií. Například v letech 2004-2006 došlo k prudkému nárůstu produktivity, téměř o 25 %, kterou lze přičíst především těmto investicím. Růst produktivity v EU-27 v těchto letech činil pouhá 4 %. S dosavadním tempem růstu jsou šance na vyrovnání naší a evropské úrovně produktivity práce v tomto odvětví vysoké.

V tomto odvětví došlo v letech 2001-2007 k nárůstu podílu středoškolsky vzdělaných pracovníků na úkor pracovníků se základním vzděláním, podíl pracovníků s vysokoškolským vzděláním se nezměnil. Většina nových podniků je totiž i přes to, že používá velmi moderní technologii, orientována na méně náročné činnosti ve výrobě komponentů pro další průmyslová odvětví a vývoj je spíše opomíjen. Proto je poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovnících malá a soustřeďuje se na menší okruh pozic managementu a technologie výroby.

V profesní struktuře měli v letech 2001-2007 větší než poloviční podíl na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví pracovníci obsluhy strojů a zařízení (56,2 % v roce 2001). Jejich podíl se v letech 2001-2007 snížil o 2 p. b. Kromě nárůstu podílu technických pracovníků z 12,7 na 16 % a poklesu podílu nekvalifikovaných pracovníků v tomto odvětví nedošlo k významným změnám v profesní struktuře. Ve srovnání s EU- 15 a EU-27 se profesní struktura výrazně neliší, v EU-15 došlo pouze k  poklesu podílu pracovníků obsluhy strojů a zařízení na necelých 40 %. Souvisí to zejména s procesem outsourcingu výrobních činností do zemí střední a východní Evropy, který se dotkl převážně těchto typů profesí.

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek
 
Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 3,9 3,9 7,8 8,8 7,4 8,0
Vědci a odborníci 2,3 1,9 3,8 5,0 4,0 4,6
Techničtí pracovníci 12,7 16,0 11,1 12,1 10,8 11,7
Administrativní pracovníci 4,1 6,7 9,5 9,5 9,0 8,4
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 1,4 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvalifikovaní řemeslníci 14,2 14,9 14,6 14,3 14,7 14,4
Obsluha strojů a zařízení 56,2 54,2 43,0 39,6 43,7 42,1
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,2 2,4 9,6 9,8 9,6 9,8
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN