budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Výroba paliv a rafinace ropy

Výroba paliv a rafinace ropy

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví se zabývá přeměnou surové ropy a uhlí na další produkty jako je výroba koksu, benzínu, petroleje, topných a mazacích olejů, parafínu. Patří sem také jaderný průmysl zajišťující palivo pro jaderné reaktory, výrobu radioaktivních prvků pro průmyslové a léčebné účely ap. (OKEČ 23). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Výroba paliv je z hlediska zaměstnanosti málo významné odvětví. Vzhledem k vysokému stupni automatizace výrobních provozů je zaměstnanost jen málo závislá na objemu produkce ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Výroba paliv je malé odvětví, kde se počet pracovních míst aktuálně pohybuje pouze okolo tří tisíc. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v ČR se pohybuje kolem 0,1 % a neliší se od jeho podílu v EU-15 či EU-27. Vývoj zaměstnanosti z dat výběrového šetření pracovních sil je těžké hodnotit, protože u tak malého odvětví zde díky málo reprezentativnímu vzorku může dojít k výraznému zkreslení. Přesnější podniková metoda, která ale nezohledňuje podniky s méně než 20 zaměstnanci, vypovídá o mírném poklesu zaměstnanosti v řádu 15-20 % během období 2000-2006.

V ČR je představováno především rafinérským zpracováním ropy a výrobou koksárenských produktů. Počet zaměstnanců v uplynulých letech mírně klesal díky modernizacím výrobních technologií. Dosavadní velmi pozitivní trend v růstu produkce byl způsoben zejména rychlým rozvojem průmyslu a dopravy, jehož důsledkem byla zvyšující se spotřeba pohonných hmot. Obdobně příznivě se na výrobě paliv projevil vstup do EU, protože po roce 2004 úroveň exportu výrazně vzrostla. To umožnilo zachování výrazné většiny pracovních míst, pouze se poněkud zvýšily nároky na kvalifikace.

Z hlediska vzdělanostní struktury se investiční aktivita v odvětví projevila nárůstem podílu pracovníků se středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Přesto je u nás terciární vzdělávání v tomto odvětví zastoupeno výrazně méně než v Evropské unii – v EU-15 pracuje v odvětví výroby paliv 38 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním, v ČR pouze 12 %. Produktivita práce tohoto odvětví je velmi vysoká, což je způsobené zejména vysokým stupněm automatizace v technologii rafinérského zpracování ropy. V porovnání se zeměmi EU je to však stále velmi málo – průměrná produktivita v EU-27 je čtyřikrát vyšší.

Změna profesní struktury v tomto odvětví v letech 2001-2007  se dotkla zejména podílu nejvíce zastoupené skupiny profesí, kterou jsou kvalifikovaní řemeslníci. Profesní struktura v tomto odvětví je v EU-15 i v EU-27 téměř shodná. V profesní struktuře nedošlo v EU-15 ani EU-27 v tomto odvětví k výrazným změnám, k mírnému nárůstu došlo pouze v podílu technických pracovníků, a to z 19,8 % na 22 % (EU-15). Ve výrobě paliv v ČR je ovšem minimální podíl vědců a odborníků oproti průměru EU (v EU-15 je jich téměř čtyřikrát více).  

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN