budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie Energetika - profese Projektant a konstruktér

Projektant a konstruktér

Zpět na seznam profesí v energetice

Projektanti a konstruktéři energetických celků 
Trend v poptávce po profesi:

Poptávka po těchto profesích bude ovlivněna rostoucím objemem prací, které budou souviset s výstavbou nových a rekonstrukcí starších výrobních bloků elektráren a tepláren. Tyto profese nebudou nacházet uplatnění přímo v energetice, avšak v dodavatelských odvětvích pro ni – zejména v energetickém strojírenství, výrobě elektrických strojů a zařízení a výrobě kovových konstrukcí. Profese představují klíčový faktor posílení technologické soběstačnosti v energetice. Zároveň jsou tyto profese významné z hlediska exportní výkonnosti ČR – pomohou lépe využít velké příležitosti, které se v dodávkách energetických celků před dodavateli otevírají jak ve vyspělých zemích (obnova starších výrobních zařízení) tak v rozvinutých (výstavba nových bloků elektráren a tepláren). U těchto pracovníků je obvykle požadováno magisterské vzdělání se zaměřením na energetiku, elektrotechniku a strojírenství (výhodná je kombinace těchto poznatků).en_celky

Vytisknout stránku

CZ EN