budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie Energetika - profese ICT specialista

ICT specialista

Zpět na seznam profesí v energetice

ICT specialista
Trend v poptávce po profesi:
                                                                                                             

Informační technologie budou pro ovládání a kontrolu provozu výrobních bloků a rozvodných systémů i pro komunikaci a řízení vztahů se zákazníky stále důležitější. Mezi významné ICT profese v energetice budou v příštích letech patřit zejména manažeři provozu a bezpečnosti, jejichž úkolem bude přispívat k zajištění bezproblémového a efektivního provozu automatizovaných výrobních a rozvodných systémů. Druhým typem poptávaných ICT profesí budou vývojáři, a to jak s požadavkem na střední odbornost (programátoři, zabývající se méně náročnými úkoly v oblasti vývoje řídícího software, provozní technici, kteří budou řešit operativní problémy provozu výrobních a rozvodných celků a databázoví specialisté zejména pro oblast neustále se rozvíjejících a zkvalitňujících zákaznických služeb), tak s požadavkem na vysokou odbornost (vysoce kvalifikovaní vývojáři, u kterých bude znalost technických nástrojů pro vývoj kombinována s analytickými a interdisciplinárními poznatky). S růstem podílu obnovitelných zdrojů s proměnlivým výkonem (větrné a fotovoltaické elektrárny) a zvyšujícím se propojováním ČR s energetickými trhy dalších zemí vzrostou i nároky na přenosovou soustavu, její management a údržbu, což bude mít rovněž dopady na poptávku po ICT znalostech a profesích. Díky problémům s úrovní ICT absolventů se dá očekávat, že pro většinu pracovních míst bude v příštích letech požadováno minimálně bakalářské, spíše však magisterské vzdělání.

Specifikem ICT profesí pro energetiku je, že mohou být z velké části outsourcovány. Vývoj, správu a částečně i provoz a rozvoj ICT aplikací budou mít většinou na starosti ICT dodavatelské společnosti. V samotné energetice budou nadále potřeba manažeři provozu a rozvoje a skupina správců a vývojářů, avšak nárůst významu ICT v energetice se v největší míře projeví růstem poptávky po ICT profesích v dodavatelských firmách.  

Podrobnější profily relevantních ICT profesí jsou k dispozici zde:

"Manažer rozvoje a provozu IS/ICT", "Vývojář/IS Architekt" a "Správce aplikací a IT infrastruktury".


Vytisknout stránku

CZ EN