budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Český statistický úřad vydal publikaci „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“ (18. 01. 2011)

Český statistický úřad vydal publikaci „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“ (18. 01. 2011)

Ročenka obsahuje komplexní pohled na klíčové oblasti vědy, technologií a inovací v České republice a jejich srovnání se světem pomocí nejnovějších mezinárodně dostupných a srovnatelných statistických čísel. Na 369 stranách, ve 4 tematických blocích a 23 kapitolách jsou obsaženy podrobné statistické údaje popisující jak finanční a lidské zdroje vstupující do procesů vědy, technologií a inovací, tak i jejich výsledky, jako jsou odborné články, patenty či inovace.

Samotné kapitoly jsou koncipovány tak, že na jedné straně jsou v tabulkách uváděny ukazatele v rozličných tříděních v absolutních hodnotách v letech 2000 až 2008 a na protější straně jsou tato data znázorněna graficky jak v absolutních, tak i v poměrových hodnotách.

Na informace o České republice navazuje v obdobné struktuře i mezinárodní srovnání obsahující údaje za země EU27, OECD a dalších vybraných států (Čína, Rusko aj.). Kromě statistických čísel každá kapitola obsahuje shrnutí hlavních poznatků a definice sledovaných ukazatelů. Podrobný popis šetření, ze kterých data pocházejí, definice a další důležité informace jsou umístěny v přílohách na konci publikace.

Internetová verze publikace, která je volně k dispozici na stránkách ČSÚ pod kódem e-1005-10: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1005-10 , obsahuje v některých kapitolách, oproti verzi tištěné, více informací. V seznamu grafů a tabulek v internetové verzi publikace jsou tyto nadstavbové informace označeny kurzívou. Publikaci v tištěné podobě si lze zakoupit v prodejně ČSÚ.

Veškeré ostatní statistiky z oblasti vědy, technologií a inovací zjišťované Českým statistickým úřadem jsou pak dostupné na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_

 

Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

Ing. Martin Mana, tel.: 274 052 369, e-mail: martin.mana@czso.cz
Mgr. Eva Skarlandtová, tel.: 274 052 674, e-mail: eva.skarlandtova@czso.cz    

Vytisknout stránku

CZ EN