budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku 2012

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku 2012Statistická ročenka 2012 je již dvacátým svazkem celostátní statistické ročenky za dobu existence samostatné České republiky od roku 1993. Ročenka přináší na 824 stranách v 31 kapitolách, vedle již dlouhodobě ustálených informací, i nové údaje, např. o zahraničním obchodě v Eurozóně či údaje o inovacích ve vědě a výzkumu. Vedle toho naleznete i nová data z oblasti informačních a komunikačních technologií a z oblasti výzkumu a vývoje. Do ročenky byly zařazeny také první definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Výraznější metodologická změna v ročence je spojená se zavedením nové verze klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, která odpovídá mezinárodnímu standardu ISCO-08 (standard ILO) a která nahradila dosud používanou KZAM. V souvislosti s tím byly přepočítány některé údaje především v kapitole 10. Trh práce, ale i v řadě dalších kapitol.

Publikaci je možné zakoupit v tištěné a elektronické podobě na CD ve Statistické knihovně a prodejně statistických publikací (budova ČSÚ, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10), objednat e-mailem (objednavky@czso.cz) nebo zdarma stáhnout na adrese: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/0001-12. Statistická ročenka vyšla 22. listopadu 2012.

Vytisknout stránku

CZ EN