budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Statistická ročenka 2010

Statistická ročenka 2010

Na pultech knihkupectví a ve specializovaných knižních prodejnách se objevila nová Statistická ročenka České republiky 2010. Tento číselný portrét republiky za rok 2009 prezentuje celkem v 527 tabulkách, doplněných příslušným vysvětlujícím textem, podrobný statistický pohled nejenom na naše hospodářství, ale i další sféry společenského dění u nás. Na zpracování ročenky se podílela dvaadvacetičlenná redakční rada a čtyři pracovnice oddělení statistické ročenky spolu s dalšími 133 odborníky nejenom z Českého statistického úřadu, ale i z dalších institucí, jako např. z České národní banky a jednotlivých ministerstev.

Obsah ročenky si s ohledem na uživatele zachovává v co největší míře ustálenou podobu, která mj. zaručuje i maximální srovnatelnost opakovaně publikovaných údajů v časových řadách. Ročenka tedy tradičně uvádí v dlouhodobé časové řadě vybrané ukazatele národního hospodářství a pak pokračuje s daty za životní prostředí, obyvatelstvo, národní účty a trh práce, přes jednotlivá odvětví národního hospodářství a školství, kultury a zdravotnictví, až k mezinárodnímu srovnání a údajům o volbách.

Důležitou změnou je, že téměř ve všech kapitolách, mimo národních účtů, je použito nové třídění podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) místo dříve používané Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Protože nová data nejsou srovnatelná s dříve publikovanými daty podle OKEČ, jsou ve většině tabulek podle možnosti uváděny přepočtené údaje v různě dlouhých časových řadách.

Ve statistické ročence samozřejmě najdou její čtenáři tvrdá data z oblasti makroekonomiky, ale také celou řadu velmi zajímavých čísel. Výběrově uvádíme alespoň dva příklady. V roce 2009 jsme vyvezli celkem 861 tisíc osobních automobilů, z nich nejvíce do Německa, Francie, Spojeného království, Itálie, Polska a Belgie. Dovezeno jich bylo naopak 162 tisíc s pořadím zemí Německo, Francie, Španělsko, Japonsko, Belgie a Spojené království. Na polovinu od roku 2005 klesl počet domácností s pevnou telefonní linkou (55,2 % na 27,6 %). Naopak vzrostla vybavenost mobilními telefony, které v roce 2009 vlastnilo již 94,6 % domácností.

Obdobně jako už několik předcházejících let Statistická ročenka České republiky 2010 vychází současně jako knižní publikace a v elektronické podobě na CD-ROM. Statistickou ročenku vydává již tradičně Český statistický úřad ve spolupráci s nakladatelstvím Scientia, které zajišťuje její tisk a rovněž distribuci knižního vydání. Zakoupit, případně i objednat si statistickou ročenku, jak v knižní tak i elektronické podobě, je možné v oddělení informačního servisu Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 (infoservis@czso.cz).

Odbor vnější komunikace
Českého statistického úřadu
Ladislav Pištora
Tel.: 27 405 4017
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz

Zdroj: TZ ČSÚ, 28.11.2010

Datová verze přístupná elektronicky na stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/0001-10
Plná verze bude dostupná na internetu 1. 3. 2011.

Vytisknout stránku

CZ EN