budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009

Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009

V pořadí již čtvrtá publikace, kterou vydávají společně Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání a Centrum ekonomických studií VŠEM, je výstupem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti www.nvf.cz/observatory/vyzkum.htm. Publikace je rozdělena na analytickou a statistickou část. Analytická část obsahuje hlubší analýzu jednotlivých aspektů konkurenceschopnosti, s důrazem na její znalostně založené charakteristiky. Statistická část poskytuje souhrnný přehled základních vybraných ukazatelů, objasňuje jejich analytický význam, a metodologii, stručně hodnotí pozici ČR v mezinárodním srovnání a odkazuje na související informační zdroje.
Část zpracovaná Národní observatoří zaměřená na analýzu Kvality lidských zdrojů se skládá ze tří kapitol:

  • Příprava lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné profese
  • Další vzdělávání a informační společnost
  • Flexibilita trhu práce
Analytická část kapitoly Kvalita lidských zdrojů 
Statistická část kapitoly Kvalita lidských zdrojů 

Vytisknout stránku

CZ EN