budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity Informační ekonomika v číslech 2010

Informační ekonomika v číslech 2010

Publikace v přehledné formě poskytuje základní statistické údaje o vývoji ekonomických ukazatelů v oblasti ICT v České republice a zároveň umožňuje srovnání s ostatními ekonomikami Evropy a světa. Publikace je členěna do pěti následujících kapitol: IT odborníci, Výdaje za ICT vybavení a služby, Výzkum, vývoj a patenty v ICT, Zahraniční obchod s ICT a ICT sektor. Kromě statistických čísel každá kapitola obsahuje základní definice sledovaných ukazatelů.

Data uvedená v této publikaci pocházejí především z oficiálních šetření ČSÚ, data pro mezinárodní srovnání pak z datových zdrojů Eurostatu a OECD.

Publikaci v tištěné podobě lze zakoupit v prodejně ČSÚ, elektronická verze je volně dostupná na webových stránkách ČSÚ pod odkazem http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/9707-10

Ostatní statistiky z oblasti ICT jak za informační společnost, tak ze informační ekonomiku zjišťované ČSÚ jsou pak dostupné na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm  

Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

Ing. Martin Mana, Tel.: 2740 52369, E-mail: martin.mana@czso.cz
Mgr. Eva Skarlandtová, Tel: 27405 2674, E-mail: eva.skarlandtova@czso.cz
Mgr. Robin Rašín, Tel.: 27405 4130, E-mail: robin.rasin@czso.cz  

Vytisknout stránku

CZ EN