budoucnost profesí

Úvodní strana Předvídání kvalifikačních potřeb Seznam zdrojů

Seznam zdrojů

  • [1] NOZV: Projekce zaměstnanosti v odvětvích v období 2009-2020. 

  • [2] Výsledky modelu ROA-CERGE. NOZV-NVF a VÚPSV 2009.

  • [3] 2002 - 2010 data Eurostatu, 2011 - 2013 odhad a prognóza Eurostatu

  • [4] ČSÚ: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065. Střední varianta. ČSÚ 2009.

  • [5] ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil, roční průměry. Vlastní výpočty NOZV.

  • [6] ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil, vždy 2. čtvrtletí daného roku. Vlastní výpočty NOZV.

  • [7] EUROSTAT: Labour Force Survey, roční průměry. Vlastní výpočty NOZV.

  • [8] EUROSTAT: Eurostat online database - Structural Business Statistics. Prosinec 2008.

  • [9] ČSÚ: Krajské ročenky 2008 - 2011.

  • [10] MPSV: Zaměstnanost - integrovaný portál MPSV. Čtvrtletní statistiky nezaměstnanosti. MPSV 2011.

  • [11] NOZV: Analýza budoucích potřeb kvalifikované práce v sektoru Energetika, těžba energetických surovin a výroba paliv. (Podkladový materiál pro Nezávislou energetickou komisi). NOZV-NVF 2008.


Vytisknout stránku

CZ EN