budoucnost profesí

Úvodní strana Předvídání kvalifikačních potřeb Zahraniční zkušenosti

Zahraniční zkušenosti

Inspirací pro tento projekt se staly rozsáhlé zkušenosti vyspělých zemí v uplynulých letech. V zemích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Irsko, Francie, Německo nebo Kanada předvídání kvalifikačních potřeb považují za důležitou součást služeb institucí trhu práce a tomuto tématu je věnována velká pozornost. Náš projekt, výstupy, systémový rámec a jeho napojení na další partnery českého trhu práce vychází z ověřených zahraničních zkušeností.

Předvídání kvalifikačních potřeb pro EU: CEDEFOP v rámci iniciativy New Skills for New Jobs
Více ZDE
 

Hlavní důvody, proč tyto země předvídají kvalifikační potřeby trhu práce

 • Nutnost řešit nové problémy trhu práce: zejména cenová konkurence levnějších ekonomik ve východní Evropě a v Asii,
 • Odliv velkých zaměstnavatelů a ztráta pracovních míst,
 • Potřeba zvýšit konkurenceschopnost skrze další vzdělávání pracovníků
 • Potřeba dopředu znát možná rizika a příležitosti – nenechat se překvapit technologickými, ekonomickými a tržními trendy, které ovlivňují trh práce

Jakým způsobem se v těchto zemích předvídání kvalifikačních potřeb využívá?

 • Pro popsání toho, jakým způsobem se budou měnit požadavky na zaměstnance v příštích letech a informovat o těchto změnách odbornou i širokou veřejnost,
 • Pro propagaci profesí, které jsou významně růstové nebo nedostatkové a povědomí o možnostech uplatnění je malé,
 • Pro lepší směrování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ),
 • Pro hodnocení kvality a případné změny v systému dalšího vzdělávání,
 • Pro poradenskou činnost úřadů práce – trendy v profesích, změny trhu práce ..
 • Pro nastavení systému zelených karet – jaké profese bude třeba „dovézt“?
 • Jako podklad pro tvorbu strategie rozvoje trhu práce i vzdělávacího systému

V zahraničí systém předvídání kvalifikačních potřeb kombinuje nejčastěji tři komponenty:

 • Detailní monitoring trhu práce a jeho současných úzkých míst (příklad: Irsko)
 • Kvantitativní projekce - statisticko-ekonometrický model budoucí zaměstnanosti v odvětvích a profesích s výhledem nejčastěji na 5-10 let (příklad: Nizozemsko)
 • Kvalitativní prognózování (sektorové studie) – založené na hloubkových expertních rozhovorech, metodě Delphi, scénářích vývoje … (příklad: Irsko)

Každá z komponent využívá jiné postupy, je využitelná pro jiné typy výstupů a má odlišné silné a slabé stránky.

V České republice dnes existují některé dílčí projekty, které se některými z výše uvedených aktivit zabývají. Největší přidanou hodnotou našeho projektu je to, že pokrývá všechny tři části a že se snaží v nejvyšší míře využít a propojit již existující projekty do jednoho funkčního celku.

Užitečné linky na zahraniční portály, které se věnují monitoringu trhu práce a předvídání kvalifikačních potřeb:

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Irsko: The Expert Group on Future Skill Needs

Velká Británie: Sector Skills Councils Alliance

 Warwick Institute for Employment Research

 Future Skills Scotland

 Job Futures Canada

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN