budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Ostatní výroba knihvazač

Hledali jste profesi: knihvazač

Hledaná profese patří do skupiny profesí Obsluha zemědělských, zdvihacích, automatických dřevoobráběcích a tiskárenských strojů, chovatelé zvířat, skláři. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné, což se ve srovnání s dosavadním vývojem (2003-2008) příliš nemění. Tato profesní skupina je velmi různorodá, a proto je vývoj poptávky po pracovnících v ní ovlivněn více trendy. Nejlepší vyhlídky budou mít profese v polygrafii a tisku, toto odvětví má do budoucna velmi dobrý potenciál. Poptávka po obsluze strojů v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu bude v příštích letech spíše klesat. V případě pracovníků ve výrobě výrobků ze skla a dalších nekovových minerálních hmot (keramika, kamenina, porcelán atd.) se situace bude vyvíjet také různě - větší, tradiční podniky mohou být nadále v problémech, naopak u menších řemeslných dílen, zaměřených na obsluhu lokálních zákazníků by vyhlídky měly být nadále dobré.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 7 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 19 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 26 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 37700 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 833 - Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení
 • KZAM 612 - Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 732 - Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/
 • KZAM 734 - Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů/
 • KZAM 824 - Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů
 • KZAM 825 - Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru

Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení (KZAM 833)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 43 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (43%)
 • Základní a bez vzdělání (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 612)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (20%)
 • SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství (15%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (14%)
 • SŠ s maturitou - zemědělství (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství 10 730 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/ (KZAM 732)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (23%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (13%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (11%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů/ (KZAM 734)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ostatní (24%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (19%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (18%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů (KZAM 824)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (41%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru (KZAM 825)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 36 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (14%)
 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (14%)
 • SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní 9 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN