budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Ostatní výroba truhlář (převážně ruční)

Hledali jste profesi: truhlář (převážně ruční)

Hledaná profese patří do skupiny profesí Zpracovatelé dřeva, kvalifikovaní dělníci v lesnictví, zahradníci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance výrazně nezmění. Pracovníci v této profesní skupině nalézají uplatnění převážně v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu - v odvětvích, jejichž budoucí vyhlídky jsou horší a celková zaměstnanost v nich se bude dále snižovat. Avšak šance těchto pracovníků na uplatnění zlepšuje zejména věkový průměr profesní skupiny - značně převyšuje průměr ekonomiky, u některých povolání se blíží 50 rokům. Velká část pracovníků odejde do roku 2013 do důchodu a díky poklesu počtu vhodných absolventů nebudou dostatečné zdroje pro jejich náhradu - zdaleka ne všechna uvolněná pracovní místa bude možné zrušit.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 5 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 18 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 23 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 16800 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 742 - Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech
 • KZAM 611 - Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh
 • KZAM 614 - Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech
 • KZAM 613 - Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené hospodářství)
 • KZAM 621 - Samozásobitelští zemědělci a rybáři
 • KZAM 615 - Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti

Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech (KZAM 742)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 35 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (48%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh (KZAM 611)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 43 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - zemědělství (17%)
 • SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství (16%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles
SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství 10 730 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech (KZAM 614)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství (19%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (19%)
 • Základní a bez vzdělání (17%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství 10 730 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pěstitelé a chovatelé orientovaní na trh (smíšené hospodářství) (KZAM 613)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 49 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (25%)
 • SŠ s maturitou - zemědělství (17%)
 • SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles
SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství 10 730 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Samozásobitelští zemědělci a rybáři (KZAM 621)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 52 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti (KZAM 615)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 51 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi truhlář (převážně ruční)
Národní soustavě povolání.

CZ EN