budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Ostatní služby uklízeč

Hledali jste profesi: uklízeč

Hledaná profese patří do skupiny profesí Nekvalifikovaní pracovníci v úklidu, průmyslu a zemědělství. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 lehce podprůměrné, stejně jako v současné době. Počet pracovníků bude v příštích letech klesat rychleji, bude to však kompenzováno obdobným snížením počtu absolventů, kteří na trh práce přijdou. Poptávka po nízkokvalifikovaných profesích bude částečně ovlivněna automatizací, a pokud si pracovníci v této skupině nebudou dále zvyšovat kvalifikaci, budou vývojem na trhu práce stále více ohroženi.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 9 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 20 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 12 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 23200 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 913 - Pomocníci, uklízeči a pradláci
 • KZAM 932 - Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě)
 • KZAM 921 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti
 • KZAM 912 - Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici

Pomocníci, uklízeči a pradláci (KZAM 913)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 47 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (34%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (19%)
 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (16%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu (ve výrobě) (KZAM 932)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (26%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (16%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (13%)
 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti (KZAM 921)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 45 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (35%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (13%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici (KZAM 912)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 31 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi uklízeč
Národní soustavě povolání.

Podrobnější informace o budoucnosti dalších profesí z této skupiny:

CZ EN