budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Ekonomika a účetnictví auditor

Hledali jste profesi: auditor

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vědci a odborníci v oblasti financí, účetnictví, personalistiky a podnikání. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance příliš nezmění. Pozitivní vliv bude mít zejména očekávaný nárůst zaměstnanosti v odvětvích služeb (zejména profesionální služby, ostatní tržní služby a veřejné, sociální a osobní služby), kde do roku 2013 může být vytvořeno až 40 tisíc nových pracovních míst. Pro největší část pracovních pozic v této profesní skupině v současné době postačuje středoškolské vzdělání s maturitou (většinou se zaměřením na obchod a ekonomiku) a počet absolventů těchto studijních směrů bude v příštích letech mírně klesat. Dá se však očekávat, že s postupem času budou i na tyto pracovní pozice stále častěji přijímáni absolventi VŠ a VOŠ. Těch bude na trhu práce dostatek, avšak nemusí se spokojit s platovou úrovní, kterou uplatnění v této profesní skupině nabízí.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 20 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 9 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 29 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 33800 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 241 - Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech
 • KZAM 247 - Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení

Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech (KZAM 241)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (30%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (30%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení (KZAM 247)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (38%)
 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (12%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi auditor
Národní soustavě povolání.

Podrobnější informace o budoucnosti dalších profesí z této skupiny:

CZ EN