budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Doprava a logistika ředitel logistiky

Hledali jste profesi: ředitel logistiky

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vrcholové vedení velkých organizací, právníci a odborníci v oblasti statistiky a matematiky. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 špatné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance výrazně zhorší. Hlavním faktorem, který tuto prognózu ovlivňuje, je velmi rychlý nárůst počtu absolventů VŠ a VOŠ ekonomických, obchodních právních a dalších společenských směrů. Lidé s tímto vzděláním dnes představují polovinu zaměstnaných v této profesní skupině. Přetlak absolventů v příštích letech nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat. Lepší pozici budou mít uchazeči s VŠ a VOŠ vzděláním zaměřeným na matematiku, statistiku a technické obory - počty absolventů porostou pomaleji a poptávka po pracovnících s tímto vzděláním může v rámci této profesní skupiny růst rychleji.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 2 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 12 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 14 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 13000 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 123 - Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků
 • KZAM 242 - Odborní pracovníci v právní oblasti
 • KZAM 121 - Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností
 • KZAM 212 - Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v příbuzných oborech
 • KZAM 114 - Vedoucí pracovníci politických, zájmových a odborových organizací

Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků (KZAM 123)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (26%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (16%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Odborní pracovníci v právní oblasti (KZAM 242)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (87%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností (KZAM 121)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - strojírenství (16%)
 • VŠ a VOŠ - zdravotnictví (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - strojírenství 5 840 mírný pokles
VŠ a VOŠ - zdravotnictví 26 170 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v příbuzných oborech (KZAM 212)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 49 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (40%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vedoucí pracovníci politických, zájmových a odborových organizací (KZAM 114)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 55 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi ředitel logistiky
Národní soustavě povolání.

Podrobnější informace o budoucnosti dalších profesí z této skupiny:

CZ EN