budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Doprava a logistika obsluha vysokozdvižných vozíků

Hledali jste profesi: obsluha vysokozdvižných vozíků

Hledaná profese patří do skupiny profesí Obsluha zemědělských, zdvihacích, automatických dřevoobráběcích a tiskárenských strojů, chovatelé zvířat, skláři. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné, což se ve srovnání s dosavadním vývojem (2003-2008) příliš nemění. Tato profesní skupina je velmi různorodá, a proto je vývoj poptávky po pracovnících v ní ovlivněn více trendy. Nejlepší vyhlídky budou mít profese v polygrafii a tisku, toto odvětví má do budoucna velmi dobrý potenciál. Poptávka po obsluze strojů v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu bude v příštích letech spíše klesat. V případě pracovníků ve výrobě výrobků ze skla a dalších nekovových minerálních hmot (keramika, kamenina, porcelán atd.) se situace bude vyvíjet také různě - větší, tradiční podniky mohou být nadále v problémech, naopak u menších řemeslných dílen, zaměřených na obsluhu lokálních zákazníků by vyhlídky měly být nadále dobré.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 7 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 19 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 26 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 37700 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 833 - Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení
 • KZAM 612 - Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 732 - Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/
 • KZAM 734 - Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů/
 • KZAM 824 - Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů
 • KZAM 825 - Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru

Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení (KZAM 833)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 43 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (43%)
 • Základní a bez vzdělání (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 612)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (20%)
 • SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství (15%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (14%)
 • SŠ s maturitou - zemědělství (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - zemědělství a lesní hospodářství 10 730 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/ (KZAM 732)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 42 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (23%)
 • SŠ s maturitou - ostatní (13%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (11%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů/ (KZAM 734)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ostatní (24%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (19%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (18%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů (KZAM 824)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (41%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů z papíru (KZAM 825)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 36 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (14%)
 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (14%)
 • SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní 9 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi obsluha vysokozdvižných vozíků
Národní soustavě povolání.

CZ EN