budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Doprava a logistika vlakvedoucí

Hledali jste profesi: vlakvedoucí

Hledaná profese patří do skupiny profesí Výrobci potravinářských výrobků, obsluha automatických linek, domovníci, obsluha strojů při chemické výrobě a důlních zařízení, průvodci a průvodčí. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné, což se ve srovnání s dosavadním vývojem (2003-2008) příliš nemění. Tato profesní skupina je velmi různorodá, a proto je vývoj poptávky po pracovnících v ní ovlivněn více trendy. U některých profesí (např. v chemickém průmyslu nebo pomocných profesí ve vzdělávání, veřejné správě a zdravotnictví) je velmi vysoký věkový průměr. Do roku 2013 bude tak nutné nahradit velký počet 'přirozených odchodů'. U těchto profesí, stejně jako u pracovníků v potravinářství je velký problém úbytek absolventů, kteří nebudou schopni odlivy z trhu práce kompenzovat. Pracovníci obsluhující automatické montážní linky, budou ohrožení strukturálními změnami v ekonomice - odliv průmyslu do zemí s levnější pracovní silou bude rok od roku sílit.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 6 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 14 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 20 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 32400 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 817 - Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů
 • KZAM 741 - Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků
 • KZAM 914 - Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 511 - Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování /průvodci/
 • KZAM 829 - Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní montážní dělníci jinde neuvedení
 • KZAM ostatní

Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů (KZAM 817)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 37 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • Základní a bez vzdělání (18%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků (KZAM 741)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 37 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní (36%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (16%)
 • Základní a bez vzdělání (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - chemie, potravinářství a ostatní 9 300 rychlý pokles
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 914)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 50 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (21%)
 • Základní a bez vzdělání (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování /průvodci/ (KZAM 511)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ostatní (17%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (16%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (15%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní montážní dělníci jinde neuvedení (KZAM 829)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (19%)
 • SŠ bez maturity - textil, oděvnictví (12%)
 • SŠ bez maturity - obchod a služby (11%)
 • SŠ bez maturity - stavebnictví (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - textil, oděvnictví 1 360 rychlý pokles
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

(KZAM ostatní)

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi vlakvedoucí
Národní soustavě povolání.

Podrobnější informace o budoucnosti dalších profesí z této skupiny:

CZ EN