budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Doprava a logistika skladník - úředník

Hledali jste profesi: skladník - úředník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Pracovníci ve skladech, dopravě, bezpečnostních a hasících složkách (mimo armády) a ostraze. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné a dlouhodobě zůstávají stále přibližně na stejné úrovni. Celkové vyhlídky profesní skupiny jsou výsledkem protikladného vývoje v hlavních zaměstnavatelských odvětvích - průmyslu a dopravě (pracovníci ve skladech a logistice) na jedné straně a ostatních tržních službách na druhé straně. V průmyslu a dopravě bude poptávka klesat díky recesi zpracovatelského průmyslu a postupnému odlivu výrobců na trhy s levnější pracovní silou. V ostatních tržních službách, kde jsou zajišťovány mimo jiné soukromé služby související s bezpečností a ostrahou, naopak zaměstnanost dlouhodobě poroste. Mírně bude klesat i počet dostupných absolventů, kteří budou nahrazovat pracovníky, odcházející z tohoto trhu práce.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 413 - Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě
 • KZAM 516 - Pracovníci ochrany a ostrahy

Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě (KZAM 413)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 38 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (14%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (12%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pracovníci ochrany a ostrahy (KZAM 516)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 37 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (21%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (13%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi skladník - úředník
Národní soustavě povolání.

Podrobnější informace o budoucnosti dalších profesí z této skupiny:

CZ EN