budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Doprava a logistika technik železničního provozu

Hledali jste profesi: technik železničního provozu

Hledaná profese patří do skupiny profesí Technici v technických a příbuzných oborech (mimo IT) a dopravě. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance příliš nezmění. Bude to ovlivněné několika faktory. V této profesní skupině proti sobě působí dva trendy. Na jedné straně se projeví výraznější útlum nejvýznamnějších zaměstnavatelských odvětví (stavebnictví, kovoprůmysl, strojírenství, automobilový průmysl a částečně doprava), bude však vyvážen poklesem počtu absolventů nejvhodnějších oborů studia (SŠ se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku či přírodní vědy). Nadále by mělo platit, že pracovníci s tímto vzděláním a kvalifikací by měli uplatnění nacházet poměrně dobře.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 4 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 13 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 17 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 41300 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 311 - Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
 • KZAM 316 - Technici železničního provozu
 • KZAM 314 - Letecký a lodní personál /odborný/

Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech (KZAM 311)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - strojírenství (22%)
 • SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy (17%)
 • SŠ s maturitou - elektrotechnika (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ s maturitou - stavebnictví a přírodní vědy 8 300 rychlý pokles
SŠ s maturitou - elektrotechnika 19 900 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Technici železničního provozu (KZAM 316)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 45 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ostatní (41%)
 • SŠ s maturitou - gymnázium (13%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (9%)
 • SŠ s maturitou - strojírenství (8%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ostatní 30 760 mírný nárůst
SŠ s maturitou - gymnázium 27 155 stagnace
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Letecký a lodní personál /odborný/ (KZAM 314)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

Vytisknout stránku

CZ EN