budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Vzdělávání a školství středoškolský učitel

Hledali jste profesi: středoškolský učitel

Hledaná profese patří do skupiny profesí Učitelé základních, středních a vysokých škol. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance mírně zhorší. Celkový počet pracovních míst ve školství sice v příštích letech poroste (díky demograficky silným ročníkům bude do škol ještě několik let přicházet rostoucí množství studentů a porostou tak nároky na počty učitelů, zvyšovat se bude i rozsah vzdělávání dospělých), avšak mírně rostoucí poptávku po učitelích výrazně převýší dynamika počtu absolventů VŠ a VOŠ v oborech učitelství, ekonomika a obchod. Pedagogika je stále oblíbenější směr studia terciárního vzdělávání, přitom vyhlídky na uplatnění jsou po dokončení školy stále horší. Absolventi těchto studijních směrů musí stále častěji hledat uplatnění mimo svůj obor studia a v rostoucí míře bude nutné řešit jejich rekvalifikace.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 4 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 16 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 21 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 30600 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 233 - Učitelé základních škol a předškolní výchovy
 • KZAM 232 - Učitelé středních škol
 • KZAM 231 - Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách
 • KZAM 235 - Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení
 • KZAM 234 - Učitelé na speciálních školách

Učitelé základních škol a předškolní výchovy (KZAM 233)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - učitelství (78%)
 • SŠ s maturitou - učitelství (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - učitelství 25 980 stagnace
SŠ s maturitou - učitelství 7 010 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Učitelé středních škol (KZAM 232)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 46 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - učitelství (50%)
 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - učitelství 25 980 stagnace
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách (KZAM 231)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 50 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (23%)
 • VŠ a VOŠ - učitelství (20%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (17%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - učitelství 25 980 stagnace
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení (KZAM 235)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 43 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (30%)
 • VŠ a VOŠ - učitelství (24%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - učitelství 25 980 stagnace

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Učitelé na speciálních školách (KZAM 234)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - učitelství (36%)
 • SŠ s maturitou - učitelství (12%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - učitelství 25 980 stagnace
SŠ s maturitou - učitelství 7 010 mírný pokles
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi středoškolský učitel
Národní soustavě povolání.

CZ EN