budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Stavebnictví zedník

Hledali jste profesi: zedník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Stavební dělníci zajišťující hrubou stavbu, malíři a kominíci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné, což znamená mírné snížení šancí oproti současné situaci. Bytovou, administrativní i průmyslovou výstavbu sice zasáhla hospodářská krize poměrně silně, poptávku po těchto profesích však drží výrazné investice do dopravní a vodohospodářské infrastruktury a expanze nákupních center mimo velká města v ČR. Absolventi příslušných oborů vzdělání navíc často volí uplatnění v jiných odvětvích, protože je odrazuje nižší mzdová úroveň ve stavebnictví. Ta je způsobena i přítomností velkého počtu zahraničních dělníků, pro které je zdejší výše mzdy stále motivující. V příštích letech bude rychle klesat i počet absolventů středních škol se zaměřením na stavebnictví, zpracování dřeva a obsluhu stavebních strojů. Důsledky krize se tak na celkových vyhlídkách této profesní skupiny promítnou v menší míře.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 6 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 14 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 8 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 16200 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 712 - Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 714 - Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci v příbuzných oborech

Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 712)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - stavebnictví (52%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (14%)
 • SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi (12%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - zpracování dřeva, výroba obuvi 9 360 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 714)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 41 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - stavebnictví (36%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (32%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi zedník
Národní soustavě povolání.

CZ EN