budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Stavebnictví pokrývač

Hledali jste profesi: pokrývač

Hledaná profese patří do skupiny profesí Kvalifikovaní dělníci dokončovacích stavebních prací. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 mírně nadprůměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto šance příliš nezmění. Největším zaměstnavatelem v této profesní skupině je odvětví stavebnictví, které bylo výrazně postižené krizí. Kvalifikované profese typu pokrývač, podlahář, montér izolací, sklenář, instalatér nebo elektrikář však dlouhodobě bojují s poklesem zájmu mladých lidí a i přes pokles stavební výroby jich na trhu práce nebude dostatek. Vyhlídky na uplatnění v této profesní skupině jsou z tohoto důvodu hodnoceny stále jako dobré.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 713 - Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 834 - Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech

Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 713)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 40 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - stavebnictví (40%)
 • SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví (15%)
 • SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - stavebnictví 11 300 rychlý pokles
SŠ bez maturity - řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 31 180 mírný pokles
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech (KZAM 834)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 34 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - elektrotechnika, doprava a spoje 10 900 rychlý pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi pokrývač
Národní soustavě povolání.

CZ EN