budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Státní a veřejná správa vyšší státní úředník

Hledali jste profesi: vyšší státní úředník

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vědci a odborníci ve společenských vědách a vyšší státní úředníci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 špatné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance příliš nezmění. Hlavním faktorem, který tuto prognózu ovlivňuje, je velmi rychlý nárůst počtu absolventů VŠ a VOŠ ekonomických, obchodních právních a dalších společenských směrů. Lidé s tímto vzděláním dnes představují téměř tři pětiny zaměstnaných v této profesní skupině. Přetlak absolventů v příštích letech nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat. Většina nových absolventů může mít problém nalézt uplatnění ve svém oboru vzdělání, což může zvýšit jejich zájem o rekvalifikace. Díky nutnosti reformovat veřejné finance se očekává pokles poptávky po pracovnících na pozice vyšších státních úředníků.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 2 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 18 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 21 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 9400 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 244 - Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech
 • KZAM 112 - Vyšší státní úředníci

Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech (KZAM 244)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (35%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (24%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (13%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vyšší státní úředníci (KZAM 112)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 48 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (31%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (15%)
 • VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory (12%)
 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles
VŠ a VOŠ - právní vědy a ostatní společenské obory 51 020 rychlý nárůst
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN