budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Sociální péče pečovatel v domácnosti

Hledali jste profesi: pečovatel v domácnosti

Hledaná profese patří do skupiny profesí Zdravotničtí asistenti, optici, rehabilitační pracovníci a ošetřovatelé. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 velmi dobré, což se dlouhodobě příliš nemění. Hlavním faktorem, který poptávku po těchto pracovnících drží na vysoké úrovni, je rychlá tvorba nových pracovních míst s požadavkem na tuto kvalifikaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Tento trend zůstane do roku 2013 zachován. Díky vyššímu věkovému průměru této profesní skupiny lze očekávat, že podstatná část dnešních zaměstnanců odejde navíc ve sledovaném období do důchodu, což poptávku po absolventech umocní. Avšak nedostatečná mzdová úroveň velké množství zájemců odrazuje. To ovšem také přispívá k tomu, že konkurence na tato pracovní místa je velice nízká.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 33 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 9 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 42 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 38700 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 513 - Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé
 • KZAM 322 - Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci

Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé (KZAM 513)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (22%)
 • Základní a bez vzdělání (15%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci (KZAM 322)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - zdravotnictví (52%)
 • VŠ a VOŠ - zdravotnictví (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - zdravotnictví 10 490 rychlý pokles
VŠ a VOŠ - zdravotnictví 26 170 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi pečovatel v domácnosti
Národní soustavě povolání.

CZ EN