budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Pohostinství, gastronomie a cestovní ruch servírka

Hledali jste profesi: servírka

Hledaná profese patří do skupiny profesí Prodavači, pracovníci ve stravování a osobních službách. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 průměrné. Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se mírně zlepší. Pracovníci této velké profesní skupiny nacházejí uplatnění nejčastěji v maloobchodu, velkoobchodu nebo ubytování a stravování - v odvětvích, kde zaměstnanost dlouhodobě roste. Vyhlídky pracovníků v této profesní skupině na uplatnění jsou však dlouhodobě nižší až průměrné vzhledem velkému počtu absolventů středních škol s ekonomickým/obchodním zaměřením. Krátkodobě ovlivní zaměstnanost negativním směrem i hospodářská krize a pokles spotřebitelské poptávky Čechů. V těchto odvětvích je navíc tradičně velké množství zahraničních pracovníků, kteří jsou často zaměstnáváni neoficiálně - i to zhoršuje celkové hodnocení této profesní skupiny z hlediska uplatnění na trhu práce.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje bude do roku 2013 v této skupině profesí vytvořeno 2 % nových pracovních míst. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. V důsledku odchodu některých pracovníků (např. do důchodu) bude v této skupině profesí uvolněno dalších 17 % pracovních míst. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 19 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 78300 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 521 - Prodavači v obchodech a předváděči zboží
 • KZAM 512 - Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech
 • KZAM 514 - Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby
 • KZAM 522 - Prodavači ve stáncích a na tržištích
 • KZAM 911 - Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech

Prodavači v obchodech a předváděči zboží (KZAM 521)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (37%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 512)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 34 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (51%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (19%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby (KZAM 514)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 35 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (51%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (14%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Prodavači ve stáncích a na tržištích (KZAM 522)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 39 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ bez maturity - obchod a služby (27%)
 • Základní a bez vzdělání (13%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (12%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ bez maturity - obchod a služby 52 950 rychlý pokles
Základní a bez vzdělání počet absolventů vstupujících na trh práce ihned po ZŠ bude zanedbatelný
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 911)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 50 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Vytisknout stránku

Vyhledejte profesi servírka
Národní soustavě povolání.

CZ EN