budoucnost profesí

Úvodní strana Budoucnost profesí Pohostinství, gastronomie a cestovní ruch vedoucí výrobního útvaru

Hledali jste profesi: vedoucí výrobního útvaru

Hledaná profese patří do skupiny profesí Vedení malých podniků, výrobních dílčích celků, regionálních úřadů a zákonodárci. Informace o budoucnosti vypovídají o celé skupině.

Budoucnost skupiny profesí na trhu práce

Šance na získání zaměstnání budou pro tuto skupinu profesí v období 2009-2013 následující:

Špatné

Výborné

Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu jsou v období 2009-2013 lehce podprůměrné. Oproti dosavadní situaci se tyto šance mírně zhorší. Je to výsledek působení konkurenčních vlivů a trendu koncentrace v odvětvích, která vytváří podstatnou část pracovních míst, obsazených pracovníky této profesní skupiny (maloobchod, velkoobchod, ubytování a stravování). V těchto odvětvích může častěji docházet ke slučování, případně zániku malých podniků, navíc např. v maloobchodě se očekává expanze řetězců do menších měst, čímž na trhu dojde ke koncentraci a malí obchodníci budou vytlačováni z trhu. Dalším z efektů krize bude snaha podniků snížit náklady na řízení a administrativní činnosti, což rovněž povede k poklesu zaměstnanosti této profesní skupiny. Navíc nové malé a střední podniky nebudou vznikat tak rychle, aby tento vývoj v poptávce po profesní skupině změnily.

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině profesí (v tis.):

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této skupině profesí

V důsledku ekonomického vývoje poklesne do roku 2013 v této skupině profesí počet pracovních míst o 6 %. V celé ekonomice přitom vzroste počet pracovních míst o 0,2 %. 18 % pracovníků z této skupiny profesí odejde (např. do důchodu). Část jejich pracovních míst zanikne, některá však bude nutno obsadit. Celkem bude do roku 2013 třeba obsadit 12 % dnešní zaměstnanosti, tedy bude potřeba přijmout 31700 nových pracovníků.

Zdroje dat pro sekci Budoucnost profesí: [2], [5]

Současnost skupiny profesí na trhu práce:

Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

 • KZAM 131 - Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací
 • KZAM 122 - Vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací, podniků apod.
 • KZAM 111 - Zákonodárci
 • KZAM 115 - Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů

Vedoucí ředitelé malých podniků, organizací (KZAM 131)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (13%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací, podniků apod. (KZAM 122)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 44 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - strojírenství (12%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (11%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Zákonodárci (KZAM 111)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 52 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • SŠ s maturitou - strojírenství (17%)
 • SŠ s maturitou - zemědělství (13%)
 • SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy (10%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
SŠ s maturitou - strojírenství 14 320 mírný pokles
SŠ s maturitou - zemědělství 6 830 rychlý pokles
SŠ s maturitou - ekonomika, obchod, právní vědy 88 440 mírný pokles

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů (KZAM 115)

Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí (tis.)

 • Celková zaměstnanost
 • Vývoj zaměstnanosti v této podskupině profesí

Profese z dané podskupiny se nejčastěji uplatňují v odvětvích:

V roce 2008 činila střední hodnota věku pracovníků v této podskupině profesí 54 let, v celé ekonomice to bylo 41 let.

Věková struktura zaměstnaných v této podskupině profesí:

Lidé v této podskupině profesí mají nejčastěji následující vzdělání:

 • VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky (18%)
 • VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy (18%)

Do roku 2013 se očekává, že na trh práce vstoupí následující počet absolventů se vzděláním vhodným pro tuto podskupinu profesí:

Vzdělání Počet absolventů, kteří do roku 2013 přijdou na trh práce Vývoj počtu absolventů v období 2009-2013
VŠ a VOŠ - ekonomika, obchod, ostatní vědy a nauky 69 810 mírný nárůst
VŠ a VOŠ - stavebnictví a přírodní vědy 21 680 rychlý nárůst

Vývoj počtu absolventů je hodnocen na pětistupňové škále rychlý pokles - mírný pokles - stagnace - mírný nárůst - rychlý nárůst.

Vytisknout stránku

CZ EN