budoucnost profesí

Úvodní strana Aktuality

Aktuality

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0 /22. 02. 2016/

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Základní rámec iniciativy byl zpracován týmem odborníků pod vedením ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimíra Maříka, jehož členy byli i odborníci Národního vzdělávacího fon­du.

Publikace je ke stažení zde.

Tým odborníků v roce 2016 dále rozpracoval tento základní rámec iniciativy do obsáhlého dokumentu, který byl v únoru 2016 předán ministru Mládkovi. Cílem bylo poskytnout klíčové informace o nástupu 4. průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Materiál ukazuje možné směry vývoje a nastiňuje návrhy opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny. Jedině tak lze zajistit dlouhodobou ekonomickou atraktivitu a konkurenceschop­nost ČR.
 
Odborníci Národního vzdělávacího fondu (NVF) byli garanty kapitoly týkající se dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce a spolupodíleli se na přípravě kapitoly týkající se vzdělávání. Jsou zde diskutovány možné dopady, které lze očekávat na trhu práce v souvislosti s průmyslem 4.0 v oblasti charakteru práce, profesních struktur, nároků na kvalifikace a realokaci pracovních sil. Využití Průmyslu 4.0 jako příležitosti k pozitivnímu vývoji na trhu práce si vyžádá přijímání rychlých a efektivních opatření zajišťujících flexibilitu trhu práce, přípravu osob uvolňovaných ze zanikajících profesí na profese nové nebo profese, jejichž výkon je spojen s novými znalostmi a dovednosti, stejně jako opatření stimulujících tvorbu nových pracovních příležitostí a potřebné změny v oblasti sociální politiky.
 
Dokument vyjde jako publikace v březnu 2016.

Archiv novinek

Vytisknout stránku

CZ EN